Language
 • China Real Estate Top 100 Enterprises  China Real Estate Credit Enterprise

  2002-2020  
  Among Jiangsu’s Top 50 Real Estate Enterprises For 19 Years

  and ranked No.1 in 2019
  ranked No.2 in 2020

Project layout

SINCE
1993

Project distribution:

 • Nanjing
 • Wuxi
 • Suzhou
 • Hangzhou
 • Zhengjiang
 • Ma'anshan
 • Xuzhou
 • Hefei
 • Taizhou
 • Wenzhou